Видове знамена - захващане и окачване

1. Хоризонтално знаме - трите цвята са разположени водоравно един под друг, започвайки от горе надолу -  бяло, зелено и червено. С джоб по късата лява страна. Захващането минава през трите цветни ленти.

2. Вертикално знаме -  при този вид знаме трите цвята са разположени вертикално един до друг, започвайки от ляво надясно: бяло, зелено и червено. Захващането на знамето е от горната страна. Възможен вариант е захващане по двете къси страни – горна и долна.

3. Вертикално знаме, тип „Спортен флаг” - при този вид знаме трите цвята са разположени водоравно един под друг, като цветните ленти са по-къси. Захващането минава по цялата дълга страна, като пресича трите цвята на знамето. 

Видове захващане

1. С джоб

2. С метални капси

3. С метални карабинки

Варианти за окачване на пилон

  1. Хоризонтално окачване по късата страна – с подсилена лента по късата страна + капси или карабинки.
  2. Вертикално окачване по дългата страна - с подсилена лента по дългата страна + капси или карабинки.
  3. Г-образно вертикално окачване по дългата страна - с подсилена лента по дългата страна + капси или карабинки, с джоб по горна къса страна.
Онлайн Магазин за знамена
Нов БГ - Онлайн магазин за български знамена! © 2018