ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ОТКРИТИЕ - ФОТОЕЛЕКТРЕТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО

Write By: Nov BG Published In: УНИКАЛНО Hits: 368 Comment: 0

Автор на първото българско откритие – фотоелектретното състояние на веществото е Георги Наджаков.

Георги Стефанов Наджаков е известен български физик, изтъкнат преподавател, активен обществен деец, ректор на Софийския университет /1947 – 1951/ и депутат в първото народно събрание /1949 – 1953/.

Академик Георги Наджаков е роден през 1897 г. в гр. Дупница. През 1920 г. завършва физика и математика в Софийския университет, а по-късно специализира в Париж.

Първото си голямо откритие българският физик прави през 1937 г. Наджаков създава ново стабилно състояние – при едновременно действие на електрично поле и светлина върху диелектрици и полупроводници в образеца възниква постоянна поляризация, която на тъмно се запазва, а при осветяване се разрушава с протичането на деполяризационен ток. Веществата, при които това явление се наблюдава, българският учен  нарича фотоелектрети.

Това откритие стои в основата при създаването на фотокопирната техника.

Академик Георги Наджаков е създател на Физическия институт при Българската академия на науките. Носител е на златен медал на мира Фредерик Жолио-Кюри.

Публикувал повече от 60 научни труда, посветени на проблемите на физиката на твърдото тяло, българският учен умира през 1981 г. в София.

Работният кабинет на Георги Наджаков е обявен за исторически обект на Европейското физическо дружество.

Източник: Wikipedia, znam.bg, phys.uni-sofia.bg

Leave A Comment

Captcha


Онлайн Магазин за знамена
Нов БГ - Онлайн магазин за български знамена! © 2018