КИРИЛИЦАТА

Write By: Nov BG Published In: УНИКАЛНО Hits: 379 Comment: 0

От 1 януари 2007 г., с встъпването на България в Европейския съюз, кирилицата е призната за една от трите официални азбуки на общността.

Кирилицата, заедно с глаголицата, е едната от двете азбуки, използвани при записването на старобългарския книжовен език.

Кирилицата е създадена в Преславската книжовна школа в края на 9-ти или началото на 10-ти век.

Кирилицата няма исторически установено и научно обосновано авторство.

Много автори посочват като създател на кирилицата Климент Охридски, а името Кирилица вероятно произхожда от благодарност и посвещение на новата азбука към Свети Кирил Философ, на когото Климент Охридски е ученик.

Кирилицата заменя глаголицата, създадена по-рано от Константин Философ-Кирил, съгласно византийската външна политика през IX век с цел славянските народи да не възприемат християнството от Рим. Подобно на латиницата, за основа на кирилицата е използвана гръцката азбука.

През 862 г. солунските братя Константин Философ (Кирил) и Методий първоначално въвеждат глаголицата във Великоморавия, където са изпратени да разпространяват християнството на славянски език.

След смъртта на Методий (Кирил умира по-рано), просветното дело на светите братя е унищожено от немските духовници, а Климент Охридски, Наум Преславски и други техни ученици са прокудени. 

По покана на българския владетел Борис - Михаил, те се установят в България, като основната им задача е обучението на бъдещите свещеници на старобългарски език. Кирилицата се развива и разпространява първоначално в Охридската и Преславската книжовни школи.

Кирилицата съдържа 24 букви от гръцкото писмо и 14 знака, близки до глаголическите.

Днес кирилицата е широко разпространена както сред южните и източните славянски народи, така и сред някои неславянски народи в Русия. Кирилицата е в основата на официалната писменост на Монголия и в някои от езиците на страните от бившия СССР в Азия и Източна Европа. До ХІХ век се е ползвала и в Румъния.

В съвременната Българска кирилица липсват около 20 стари букви от нейното първоначално създаване през 9 век.

От 1 януари 2007 г., с встъпването на България в Европейския съюз, кирилицата е призната за една от трите официални азбуки на общността, заедно с латинската и гръцката.

Източник: Уикипедия

Leave A Comment

Captcha


Онлайн Магазин за знамена
Нов БГ - Онлайн магазин за български знамена! © 2018