БЪЛГАСКОТО НАЦИОНАЛНО ЗНАМЕ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Write By: Nov BG Published In: БЪЛГАРИЯ Hits: 393 Comment: 0

Формата и цветовете на Националното знаме на България са записани в Конституцията на страната.

Националното знаме на България има правоъгълна форма и се състои от три цвята: бял, зелен и червен. Цветовете са разположени хоризонтално от горе надолу, като цветните полета са еднакви по форма и размери.

По-подробно, формата, размерите и цветовете на знамето се определят от Закона за Държавния печат и Националното знаме на Република България.

  • Форма - правоъгълна със съотношение на широчина към дължина – 3:5. При вертикално окачено знаме, прикрепено към напречник, максималната му дължина може да достигне до пет широчини.
  • Размери: 18х30 см, 24х40 см, 90х150 см, 129х215 см.
  • Цветове:

- бял – със степен на белота не по-малка от 80%;

- зелен – номер 17-5936 ТС по скалата на Пантон-текстил;

- червен – номер 18-1664 ТС по скалата на Пантон-текстил.

КАК СЕ ПОСТАВЯ НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ НА БЪЛГАРИЯ

Хоризонтално:

Вертикално:

МАЛКО ИСТОРИЯ

Преди приемането на Християнството българите са използвали конска опашка като военно знаме. След покръстването в България започват да се използват знамена, подобни на византийските.

Като цяло данните за българско знаме от времето на Първото и Второто българско царство са оскъдни. По време на турскто робство хайдутите и войводите често използват зелени знамена с изобразен златен лъв и различни надписи, често „Свобода или смърт“.

Знаме от монетите с образа на цар Константин I Тих Асен (1257 – 1277).

 

Знаме на Търновград от италианска карта, съставена от Анжелино Делрото през 1325 г.

 

 

Неофициално знаме на първите български хайдути.

 

 

ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Първото знаме с цветовете зелено, бяло и червено, подредени в този ред хоризонтално, се използва през 1861 – 1862 г. от двете Български легии на Георги Раковски. По-късно четата на Филип Тотю носи знаме, в което трите цвята са в последователност червен, бял, зелен. Трицветно зелено, бяло и червено е и знамето на букурещкия БРЦК. Същото знаме носи и руско-българският доброволчески батальон в Сръбско-турската война от 1876.

Първите знамена, в които трите български цвята са в днешния порядък, са знамето на Старозогорските въстаници от 1875 г. и на Врачанския комитет от 1876 г. Върху избора на българско национално знаме оказва най-силно влияние знамето, ушито от дъщерята на Иван Параскевов – Стиляна Параскевова, в румънския град Браила и предадено на българските доброволци, участващи в Руско-турската война – второто известно опълченско знаме след Самарското. То е квадратно, с лъв и надпис „БЪЛГАРИЯ“ в средата.

СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО

След Освобождението Първата Българска Конституция, приета на 16 април 1879 г. определя, че „българското народно знаме е трицвѣтно и състои отъ бѣлъ, зеленъ и червенъ цвѣтове, поставени хоризонтално.“

През 1947 г. към знамето, в левия горен ъгъл на бялото поле, се добавя гербът на Народна Република България, който остава до 27 ноември 1990 г. На тази дата текстът в Конституцията е променен и Гербът е премахнат.

БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ЗНАМЕ

Източник: bg.wikipedia.org

Leave A Comment

Captcha


Онлайн Магазин за знамена
Нов БГ - Онлайн магазин за български знамена! © 2018