КАКВА Е МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА В РАЗЛИЧНИ СТРАНИ ПО СВЕТА

Write By: Nov BG Published In: СВЕЖО Hits: 451 Comment: 0

Вижте каква е минималната работна заплата през 2016 г. в 20 страни по света! Къде сме ние?

Да се има предвид, че в някои страни минималните работни заплати са представени като месечни ставки на работните заплати в качеството им на брутни доходи, т.е. преди удържане на данъка върху доходите и социалноосигурителните вноски, дължими от наетите лица, и различни в отделните държави.

Източник: en.wikipedia.org, List of minimum wages by country, ec.europa.eu.

Снимки: adme.ru.

Leave A Comment

Captcha


Онлайн Магазин за знамена
Нов БГ - Онлайн магазин за български знамена! © 2018