март 30, 2023
Знаме на европейския съюз

Знаме на европейския съюз

Знаме на европейския съюз

европейското знаме

Европейското знаме представлява кръг от 12 златни звезди на син фон, които символизират както Европейския съюз, идеалите за единство, солидарност и хармония между народите в Европа. така и идентичността на Европа в по-широк смисъл. Броят на звездите няма нищо общо с броя на държавите членки, въпреки че кръгът е символ на единството.

История на европейското знаме

Знамето на еврпейския съюз започва своята история през 1955 г. Съветът на Европа, който защитава човешките права и подпомага европейската култура, приема настоящия дизайн за собствена употреба. През следващите години Съветът на Европа насърчава нововъзникващите европейски институции да приемат същото знаме.

През 1983 г. Европейският парламент решава, че знамето на Общностите трябва да бъде знамето, използвано от Съвета на Европа. През 1985 г. то е прието от всички лидери на ЕС като официална емблема на Европейските общности, които по-късно ще се превърнат в Европейски съюз. Всяка европейска институция има и своя собствена емблема.

Знамето на европейския съюз се състои от кръг от дванадесет златни звезди на син фон.

Въпреки че това знаме обикновено се свързва с Европейския съюз (ЕС), първоначално то е използвано от Съвета на Европа (СЕ) и е предназначено да представя Европа като цяло, а не някоя определена организация като ЕС или СЕ.

Знамето е избрано от Съвета на Европа на 8 декември 1954 г. Европейската общност (ЕО) го приема на 26 май 1986 г. Европейският съюз, който наследява ЕО, също приема знамето още при създаването си с договора от Маастрихт през 1992 г. Оттогава употребата на знамето се контролира съвместно от ЕС и Съвета на Европа.

Знамето се появява на всички евро банкноти, а звездите – на евро монетите.

Въпреки, че броят звезди на знамето на ЕС е точно определен на 12 и не е свързан с броя на страните – членки на ЕС, през 1953 г. Съветът на Европа има 15 члена; предлага се бъдещото знаме на Европейския съюз да има по звезда за всеки член и да не се променя при бъдещи членове. ФРГ възразява, тъй като един от членовете е оспорваната провинция Саарланд и наличието на нейна собствена звезда би означавало независимост на областта. По същата причина Франция възразява срещу четиринадесет звезди, тъй като това би означавало поглъщане на Саарланд от Германия.

Според легендата, италианският делегат тогава възразил, че числото тринадесет носи нещастие, а и освен това на ранните знамена на Съединените щати има същия брой звезди. Накрая звездите стават 12 – число без политически подтекст и значение на съвършенство и завършеност. Така и знамето остава непроменено независимо от промяната на страните-членки в ЕС.

Въпреки твърдението, че знамето е новосъздадено, подобни знамена, като това на ЕС има и в миналото. Като пример може да се посочи българска таксидиотска кутия от Македония с 12 звезди на тъмносин фон.

Символика на знамето на Европейският съюз

Европейското знаме и емблема представлява както Съвета на Европа, така и Европейския съюз. То в най-голяма степен символ на обединена Европа и на европейската идентичност. Кръгът от златни звезди символизира солидарността и хармонията между европейските народи. Броят на звездите не е свързан с броя на държавите членки, а числото 12 е символ на съвършенство, пълнота и единство.

 

 

Знаме на ЕС
Знаме на ЕС (Изображение от сайта на Европейския съюз europa.eu)

 

Звезди на небесносин фон образуват кръг, символизиращ съюз. Броят на звездите е винаги дванадесет – символ на съвършенство и пълнота; дванадесет са апостолите, синовете на Яков, подвизите на Херкулес, месеците в годината. Оттогава европейското знаме се превърна в синоним на общия политически проект, който обединява всички европейци отвъд тяхното многообразие.

Символ за цяла Европа

През 1983 г. Европейският парламент от своя страна приема знаме на Европейския съюз, създадено от Съвета на Европа, и препоръчва то да се превърне и в емблема на Европейските общности. Европейският съвет дава своето одобрение през юни 1985 г. Институциите на Европейския съюз започват да използват знамето през 1986 г.

Дизайн и пропорции на европейското знаме

Пропорции на знамето на Европа
Според графичните указания за изобразяване на европейските символи на Съвета на Европа и Европейската комисия, знамето на Европа е правоъгълно платнище с отношение 2:3, като на небесносин фон 12 златни звезди образуват кръг. Центърът на кръга е пресечната точка на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на тази окръжност е равен на1/3 от височината на вертикала. Всяка от петолъчните звезди е вписана в неочертана окръжност с радиус 1/18 от височината на вертикала. Всички звезди са изправени, тоест – с един насочен нагоре вертикален връх и два върха в права линия, перпендикулярна на дръжката на знамето. Звездите са разположени както часовите знаци на циферблата на часовник.

Знаме на европейския съюз
Знаме на европейския съюз

Източници:

Сайт на европейския съюз

Съветът на Европа

Уикипедия

Знаме на Европейския съюз може да зкупите от тук:

Качествени знамена на европейския съюз

Евтино знаме на европейския съюз

Печатано знаме на европейския съюз