март 31, 2023

Знаме на европейския съюз

Знаме на европейския съюз европейското знаме Европейското знаме представлява кръг от 12 златни звезди на син фон, които символизират както Европейския съюз, идеалите за единство, …